Ankara Üniversitesi Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi’nin kabulüne ilişkin Senato Kararı

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği (28.11.2016-Son Yapılan Değişiklikler Yeralmaktadır)

Tezli Yüksek lisans Programından Tezsiz Yüksek Lisans Programına Geçen Öğrencilerin Tezsiz Yüksek Lisans Programını Tamamlaması İçin Bir (1) Dönem Ek Süre Verilmesi Hakkında

ALES Sınavının Geçerlilik Süresi Hakkında Yönetmelik Değişikliği

ALES Puanı 16/12/2016 Tarihli Senato Kararı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (16 Eylül 2017 tarih ve 30182 Sayılı Resmi Gazete)

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24/04/2017)

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19/02/2017)

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Ankara Üniversitesi Senato Karar Örneği (29.11.2016)

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (22/03/2016)

25.12.2014 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmış Lisanüstü Eğitim-Öğretim Programı açılması ve yürütülmesine dair ilkeler

Haklı ve Geçerli Nedenler Senato Kararı