Prof. Dr. Yasemin KARAMAN KEPENEKCİ
Enstitü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Müge ŞEN
Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ATİK
Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU
Üye

Doç. Dr. Berna ASLAN
Üye

Doç. Dr. Canay DEMİRHAN İŞCAN
Üye

Süreyya BOZKURT
Raportör