Prof. Dr. İsmail GÜVEN
Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Canay DEMİRHAN İŞCAN
Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU
Üye

Doç. Dr. Berna ASLAN
Üye

Yrd. Doç. Dr. Necmettin TEKER
Üye

Süreyya BOZKURT
Raportör