2018 Akademide “Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri” kapsamında verilen “Bireysel Ödül” kategorilerinde, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında, “Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Testlerin Görme Engelli Öğrencilere Uygunluğunun İncelenmesi” doktora tezi ile Dr. Selma Şenel ve tez danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu ödül almaya hak kazanmıştır. Enstitümüz mezunu Dr. Selma Şenel ve tez danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu’yu yürekten kutlar, başarılarının daim olmasını dileriz.

2017 Akademide “Üstün Başarı Ödülleri” kapsamında verilen “Bireysel Ödül” kategorilerinde; Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında, “Özel Eğitim Alanında Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi” üzerine yaptıkları doktora tez çalışması ile Yrd. Doç. Dr. Sayın Ahmet Bildiren ve tez danışmanı Prof. Dr. Sayın Tevhide Kargın ödül almaya hak kazanmıştı.