• Öğrencinin Dilekçesi
  • Tez Önerisi (Danışman Tarafından İmzalı)
  • Rektörlükten Alınacak Etik Kurul Kararı
  • Yapılacak Çalışmanın Form Örneği ( Anket, Ölçek v.b.)
  • Araştırmanın-Uygulamanın Yapılacağı Okul-Kurum Listesi