Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı lisansüstü programlardaki tezsiz yüksek lisans dönem projelerinin yürütülmesinde bilimsel standartların gerçekleştirilmesi, dizgeselliğin (sistematikliğin) sağlanması ve öğrencilerin özellikle projelerin raporlaştırılması sürecinde yaşadıkları güçlüklerle baş etmelerine yardımcı olunması amacıyla; proje sürecinde yapılması gerekenlere ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir. Öğrencilerimizin bu aşamaları sorunsuz bir şekilde takip edebilmeleri ve tamamlayabilmeleri için bu sayfanın dikkatlice incelemesi gerekmektedir.

Proje süreci üç aşamadan oluşmaktadır. Aşağıda bu aşamalarda yapılması gerekenler açıklanmaktadır:

1. Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Yazımı

  • Proje hazırlanma sürecinde “proje önerisi” hazırlamaya gerek yoktur.
  • Proje Tez Yazım Kılavuzu’na (2019) uygun şekilde yazılmalıdır. Bu uygunluğun kontrol edilebilmesi için Tez/Proje Kontrol Listesi kullanılmalıdır.
  • Proje yazımında Tez Şablonu’nun kullanılması önerilir.

2. Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Sunumunda Yapılması Gerekenler

  • Projesini tamamlayan öğrenci, bu çalışmasını danışmana ya da danışmanın da yer aldığı anabilim dalındaki öğretim elemanlarına sunmalıdır.
  • Sunum sonunda Tezsiz Yüksek Lisans Proje Değerlendirme Tutanağı danışman tarafından doldurulduktan (Başarılı/Başarısız) sonra imzalanmalı ve en geç üç (3) gün içinde Enstitüye teslim edilmelidir.
  • Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, son kontroller yapıldıktan ve ciltlenmeden önce ilgili birim sorumlusunun biçimsel kontrolüne sunulmalı ve birim sorumlusunun onayı alınmalıdır. Biçimsel kontrolün sürecine ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız, ayrıca ilgili birim sorumlusuna ulaşmak için tıklayınız.

3. Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Sunumundan Sonra Yapılması Gerekenler

  • Bir (1) adet danışmana, bir (1) adet Enstitüye, bir (1) adet Fakülte kütüphanesine olmak üzere en az üç (3) adet proje, Tez Yazım Kılavuzu kurallarına uygun olarak ciltlenmelidir. Ciltlenme sırasında Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Dış Kapak Şablonu kullanılmalıdır. Tezin dış kapağının arkasına Ankara Üniversitesi’nin logosu soğuk damga ile basılmalıdır.
  • Ciltlenmiş projeler, öğrenci ve danışman tarafından imzalanmış Tez Kontrol Listesi,  Tezsiz Yüksek Lisans Proje Teslim Formu ve projenin 2 adet CD kopyası (üzerinde anabilim dalının, programın, yazarın adının, projenin adının ve tarih bilgilerinin yer aldığı) ile birlikte Enstitüye en geç bir (1) ay içinde teslim edilmelidir.

Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapılmış olan ölçek, anket vb. çalışmalar bulunuyor ise, bu kuruma verilmek üzere projenin  bir (1) adet CD’sinin de ek olarak Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.