Yüksek lisans ve doktora tezlerinin yazımına, bu tezlerin yazım sürecine (izlenecek aşamalara) ilişkin ön bilgiler veren ya da tezin yol haritasını çizen “Tez Önerisi”nin hazırlanması ile başlanmalıdır. Tezsiz yüksek lisans projeleri için öneri hazırlamaya gerek yoktur. Aşağıda tez önerisi hazırlanırken dikkate alınması gereken dokümanlar sunulmuştur: