Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı
Özel Eğitim Doktora Programı
Öğretim Elemanları
Araş.Gör.Rumeysa ÇAKIR

Bölüm Sekreteri : Semra ŞAHİN
Tel                        : 0312 363 33 50 / 3023
E-posta                : sahins@ankara.edu.tr