Ankara Üniversitesetisi Rektörlüğü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge’nin (18.06.2018) uygulanmasında birlikteliğin sağlanabilmesi bakımından aşağıda belirtilen hususların paylaşılması gereğinin hasıl olduğu bildirilmiştir:

1-Tez önerisi kabul edilen öğrenci, Tez Otomasyon Sistemine üye girişi yaparak Tez Veri Giriş Formunu doldurulacaktır. Böylece hazırlanmakta olan tezlerden bilim dünyası haberdar edilmiş olacaktır.

2-Tez sınavında başarılı olan öğrenci, Tez Otomasyon Sistemine daha önce veri girişini yapmış olduğu tez bilgilerinin güncellmesini yaparak tezini kompakt disk (CD) ortamında elektronik olarak hazırlayıp enstitüye/fakülteye teslim edecektir.

3-Enstitü görevlisi, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden “Enstitü Oturumu” bağlantısı üzerinden kullanıcı adı ve şifresi ile Tez Otomasyon Sistemine giriş yaparak tezi yükleyecektir. Tez Veri Giriş Formları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmeyecektir.

4. Yönergenin 6.1 Maddesine göre Lisansüstü tezle ilgili patent başvurusu yapılması veya patent alma sürecinin devam etmesi durumunda (iki yıl) ve 6.2 Maddesine göre yeni teknik, materyal ve metotların kullanıldığı, henüz makaleye dönüşmemiş veya patent gibi yöntemlerle materyal ve metotların kullanıldğı, henüz makaleye dönüşmemiş veya patent gibi yöntemlerle korunmamış ve internetten paylaşılması durumunda 3. şahıslara veya kurumlara haksız kazanç imkanı oluşturabilecek bilgi ve bulguları içeren tezlerin erişime açılmasının ertelenebilmesi (altı ay) için Enstitü Yönetim Kurulu Kararı alınması gerekmektedir. Bu tezler enstitüler tarafından enstitü yönetim kurulu kararı alındıktan sonra sisteme yüklenecek ve enstitü yönetim kurulu kararı resmi yazışma kurallları çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilecektir.

5. Gizlilik kararı verilen tezler gizlilik süresince enstitü veya fakülte tarafından gizlilik kuralları çerçevesinde muhafaza edilecek, gizlilik kararının kaldırılması halinde Tez Otomasyon Sistemine yüklenecektir. Gizlilik kararı verilen tezler Yükseköğretim Kuruluna bildirilecektir.

Lisansüstü tezlerin elektronik ortamda toplanması, düzenlenmesi ve erişime açılmasına ilişikin iş ve işlemlerin Yönerge hükümleri ile yukarıda belirtelen hususlar çerçevesinde yürütülecektir.