Ensitütü Müdürü
Tel: 0312 362 21 34
Ensitütü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Müge ŞEN
Tel: 0312 362 21 34
Ensitütü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ATİK
Tel: 0312 362 21 34