Okul Öncesi Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı
Okul Öncesi Eğitimi Doktora Programı
Yaratıcı Drama Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Yaratıcı Drama Eğitimi Tezsiz Yüksek LisansProgramı

Öğretim Elemanları
Araş. Gör. Emel Durmaz
Araş. Gör. Kader Karadeniz

 

 

Bölüm Sekreteri : Müslüm CAN
Tel                        : 0312 363 33 50 / 5119
E-posta                : canm@ankara.edu.tr