Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans programı öğrencisi Züleyha Erdoğan Doç.Dr. Berna Aslan danışmanlığında “Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının TIMSS Sınavı Kapsamında İncelenmesi ve 8. Sınıflar İçin Destekleyici Program Önerisi” başlıklı tezinin savunmasını  14 Şubat 2020 Cuma günü saat 10:30’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Haydar TAYMAZ Toplantı Salonu’nda yapacaktır.