Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Teftişi yüksek lisans programı öğrencisi Yıldıray Yıldırım, Prof.Dr. İnayet Aydın danışmanlığında “Denizli İli Sınıf Öğretmenlerinin Takım Rollerine İlişkin Algıları ve Takımların Okula Etkilerine İlişkin Görüşleri” başlıklı tezinin savunmasını 17 Eylül 2019 Salı günü saat 10:00’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Prof.Dr. Haydar Taymaz Toplantı Salonu’nda yapacaktır.