Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı Eğitim Felsefesi yüksek lisans programı öğrencisi Vesile Özgür Prof.Dr. Hasan Ünder danışmanlığında “Aristoteles Etiğinde En Yüksek İyi Olarak Eudaimonia Kavramı Bağlamında Ahlak Eğitimi Yaklaşımı” başlıklı tezinin savunmasını 14 Şubat 2020 Cuma günü saat 13:30’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Haydar TAYMAZ Toplantı Salonu’nda yapacaktır.