Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı Eğitim Ekonomisi ve Planlaması yüksek lisans programı öğrencisi Sultan Bardakcı, Doç.Dr. Tarık Soydan danışmanlığında “Konservatuvar Eğitiminde Yaşanan Sorunlara İlişkin Yönetici ve Öğretim Elemanı Görüşleri” başlıklı tezinin savunmasını 04 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 12:00’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Prof.Dr. Haydar TAYMAZ Toplantı Salonu’nda yapacaktır.