Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Teftişi yüksek lisans programı öğrencisi Seher Erdoğan, Prof.Dr. İnayet Aydın danışmanlığında “Okul Yöneticilerinin Kültürel Sermaye Düzeyleri ile Okul Kültürü Arasındaki İlişki” başlıklı tezinin savunmasını 20 Eylül 2019 Cuma günü saat 10:00’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 5002 Nolu Oda’da yapacaktır.