Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans programı öğrencisi Özlem Öztürk, Prof.Dr. Metin Pişkin danışmanlığında “Erken Dönem Uyumsuz Şemalar, Algılanan Ana-Baba Biçimleri ve Duygu Düzenlemenin Psikolojik İyi Oluşu Yordama Gücünün İncelenmesi” başlıklı tezinin savunmasını  28 Kasım 2019 Perşembe günü saat 15:30’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Prof.Dr. Haydar TAYMAZ Toplantı Salonu’nda yapacaktır.