Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans programı öğrencisi Oya Türkgüzeli, Dr.Öğr.Üyesi Gökhan Atik danışmanlığında “Anne ve Babası Boşanmış ve Boşanmamış Çocukların Temel Psikolojik İhtiyaçlarının ve İyimserliklerinin Karıştırılması (Konya/Çeltik Örneği)” başlıklı tezinin savunmasını  05 Aralık 2019 Perşembe günü saat 09:00’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Haydar Taymaz Toplantı Salonu’nda yapacaktır.