Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Eğitim Psikolojisi yüksek lisans programı öğrencisi Nur Özden, Prof.Dr. Selahiddin Öğülmüş danışmanlığında “Arabuluculuk Eğitiminin Avukatların Arabuluculuğa Yönelik Tutumlarına Etkisi” başlıklı tezinin savunmasını 20 Eylül 2019 Cuma günü saat 16:00’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Prof.Dr. Haydar Taymaz Toplantı Salonu’nda yapacaktır.