Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri yüksek lisans programı öğrencisi Mustafa Vahdet Sürücü Prof.Dr. İsmail Doğan danışmanlığında “Kutadgu Bilig’deki Çocuk Eğitimi Düşüncesinin Günümüzde Uygulanabilirliği Sorunu” başlıklı tezinin savunmasını 17 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 12:30’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Haydar TAYMAZ Toplantı Salonu’nda yapacaktır.