Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi yüksek lisans programı öğrencisi Musa Akgül Prof.Dr. Kasım Karakütük danışmanlığında “Türkiye’de Eğitim Bütçesinin Hesaplanması ve Uygulayıcıların Görüşleri” başlıklı tezinin savunmasını  27 Ocak 2020 Pazartesi  günü saat 13:30’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Haydar Taymaz Toplantı Salonu’nda yapacaktır.