Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans programı öğrencisi Funda Kelahmetoğlu Tunçer, Doç.Dr. Fatma Mızıkacı danışmanlığında “İngilizce Hazırlık Progranının Kültürlerarası İletişim Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi: TED Üniversitesi Öğrneği” başlıklı tezinin savunmasını 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 13:30’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Prof.Dr. Haydar TAYMAZ Toplantı Salonu’nda yapacaktır.