Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı Yetişkin Eğitim yüksek lisans programı öğrencisi Ezgi Çelik Uzun Prof.Dr. Meral Uysal danışmanlığında “Avrupa Birliği Projeleri Kapsamında Sunulan Hizmet İçi Öğretmen Eğitimlerinin Değerlendirilmesi” başlıklı tezinin savunmasını  21 Ocak 2020 Salı günü saat 11:30’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Haydar Taymaz Toplantı Salonu’nda yapacaktır.