Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Teftişi yüksek lisans programı öğrencisi Emir Ersoy Prof.Dr. Yasemin Kepenekci danışmanlığında “Cambridge IGCSE Uluslararası Akreditasyon Programının Kamu Leselerinde Kabul Edilme ve Uygulanma Sürecine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri” başlıklı tezinin savunmasını  17 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 10:00’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Haydar Taymaz Toplantı Salonu’nda yapacaktır.