Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi yüksek lisans programı öğrencisi Efe Mısırlı, Prof.Dr. Hafize Keser danışmanlığında “Eğitimde Maker Hareketi ve Okullardaki Tasarım Tasarım-Beceri Atölyelerinin Bir Eğitim Ortamı Olarak Değerlendirilmesi” başlıklı tezinin savunmasını 13 Eylül 2019 Cuma günü saat 14:00’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde yapacaktır.