Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı Yetişkin Eğitimi yüksek lisans programı öğrencisi Dilek Kılıç Prof.Dr. Meral Uysal danışmanlığında “İngilizce Okutmanlarının İşyerinde Enformel Öğrenme Örüntüleri” başlıklı tezinin savunmasını  21 Ocak 2020 Cuma  günü saat 10:30’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Haydar Taymaz Toplantı Salonu’nda yapacaktır.