Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı Eğitim Ekonomisi ve Planlaması yüksek lisans programı öğrencisi Buket Aygün Özdemir, Prof.Dr. Yasemin Kepenekci danışmanlığında “İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının İnsan 0Hakları Bağlamında Değerlendirilmesi” başlıklı tezinin savunmasını  16 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 10:00’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Haydar Taymaz Toplantı Salonu’nda yapacaktır.