Eğitim Programları Anabilim Dalı Eğitimde Program Geliştirme yüksek lisans programı öğrencisi Buket Akıncı Doç.Dr. Canay Demirhan İşcan danışmanlığında “Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının, Ders Kitabının ve Fen Bilimleri Öğretmenlerine Ait Ölçme Değerlendirme Çalışmalarının Akademik Becerilerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Göre İncelenmesi” başlıklı tezinin savunmasını  31 Ocak 2020 Cuma  günü saat 10:00’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Haydar Taymaz Toplantı Salonu’nda yapacaktır.