Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Güzel Sanatlar Eğitimi yüksek lisans programı öğrencisi Ayşen Balcı Çınar, Prof.Dr. Ayşe Çakır İlhan danışmanlığında “Güzel Sanatlar Fakülteleri Grafik Bölümünde Okutulan Tipagraf Dersinin İncelenmesi” başlıklı tezinin savunmasını 20 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 14:30’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Prof.Dr. Haydar TAYMAZ Toplantı Salonu’nda yapacaktır.