Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Teftişi doktora programı öğrencisi Sevgi Yıldız, Doç.Dr. Şakir Çınkır danışmanlığında “Yükseköğretimde Yeniden Yapılandırma ve Kapasite Geliştirme Model Önerisi: Eğitim Fakülteleri Örneği” başlıklı tezinin savunmasını  13 Aralık 2019 Cuma günü saat 13:30’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Prof.Dr. Haydar TAYMAZ Toplantı Salonu’nda yapacaktır.