Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Teftişi doktora programı öğrencisi Burcu Akkaya, Prof.Dr. Yasemin Kepenekci danışmanlığında “İlkokul Öğretmenlerinin Üretkenlik Karşıtı İş Davranışının Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adalet İle ilişkisi” başlıklı tezinin savunmasını  23 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 10:00’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Prof.Dr. Haydar TAYMAZ Toplantı Salonu’nda yapacaktır.