Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı Eğitim Ekonomisi ve Planlaması doktora programı öğrencisi Abdullah Bağcı, Prof.Dr. Kasım Karakütük danışmanlığında “Yükseköğretimde Piyasalaşma Üzerine ABD ve Türkiye’deki Yükseköğretim Yöneticilerinin Algılarının Karşılaştırmalı Bir Çözümlemesi” başlıklı tezinin savunmasını  11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 15:30’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Mustafa Necati Seminer Salonu’nda yapacaktır.