4′lük Sistem Not Ortalamasının 100′lük Sistem Karşılıkları
(Geçme notunun 70 olduğu üniversiteler için)
4′lük Sistem Not Ortalamasının 100′lük Sistem Karşılıkları
(Geçme notunun 65 olduğu üniversiteler için)
4′lük Sistem Not Ortalamasının 100′lük Sistem Karşılıkları
(Geçme notunun 60 olduğu üniversiteler için)
4′lük Sistem Not Ortalamasının 100′lük Sistem Karşılıkları
(Geçme notunun 50 olduğu üniversiteler için)
Yurtdışı Not Dönüşüm Tablosu
GMAT-GRE-ALES Sınavları Eşdeğerlikleri
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

 

Ankara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin MADDE 12 (3) Tezli yüksek lisans programına başvuracak öğrenci YDS’den en az 50 puan veya Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavı veya ÖSYM tarafından kabul edilen ve 52 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri bir puan almak zorundadır.

Yabancı Dil Sınav Geçerlilik Süreleri  KPDS, ÜDS, YDS ile e-YDS sınav sonuçlarının geçerlilik süresinin sınav tarihinden itibaren 5 yıl olduğuna dair  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 01/06/2016 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında karar verilmiştir.