Güzel Sanatlar Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Güzel Sanatlar Eğitimi Doktora Programı
Yaratıcı Drama Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Yaratıcı Drama Eğitimi Tezsiz Yüksek LisansProgramı
Öğretim Elemanları
Prof.Dr.Ayşe ÇAKIR İLHAN (ABD Başkanı)

 

Bölüm Sekreteri : Funda KANSU
Tel                         : 0312 363 33 50 / 3224
E-posta                 : fkansu@ankara.edu.tr