Güzel Sanatlar Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Güzel Sanatlar Eğitimi Doktora Programı
Yaratıcı Drama Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Yaratıcı Drama Eğitimi Tezsiz Yüksek LisansProgramı
Öğretim Elemanları

 

Bölüm Sekreteri : Funda KANSU
Tel                         : 0312 363 33 50 / 3224
E-posta                 : fkansu@ankara.edu.tr