Prof. Dr. İsmail GÜVEN
Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Canay DEMİRHAN İŞCAN
Enstitü Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Fatma HAZIR BIKMAZ
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Hafize KESER
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr. Berrin BAYDIK
Özel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Gürcan GÜRGEN
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Erten GÖKÇE
Temel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Fehmi TUNCEL
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Eren CEYLAN
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Süreyya BOZKURT
Raportör