Duyurular

Gösterilen Kayıt : 1120 Toplam Kayıt : 258

Öğrenci Konseyi Seçimlerinin Ertelenmesi hk.

by Emine Ünalan

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi uyarınca belirlenen öğrenci temsilcileri seçim takvimi duyurulmuştu. Söz konusu Yönetmelik’te yapılacak değişiklikler nedeniyle öğrenci temsilcileri seçimlerinin ertelendiğine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı için tıklayınız.

2019-2020 Akademik Yılı Jean Monnet Bursu Başvuruları Hakkında

by Emine Ünalan

Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi ve AB müktesabatının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan idari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen, 2019-2020 akademik yılında 180 kişiye verilmesi planlanan Jean Monnet Burs Programının duyurusunun 4 Ekim 2018 tarihinde yayımlandığı, […]

16.10.2018 Tarihli Enstitümüz Yönetim Kurulu’nda Görüşülen 7143 Sayılı Kanun’unun 15. Maddesi İle 2547 Sayılı Kanun’unun Geçici 78. Maddesinden Yararlanmak İçin Başvuru Yapanların Durumları

by Emine Ünalan

16.10.2018 Tarihli Enstitümüz Yönetim Kurulu’nda Görüşülen 7143 Sayılı Kanun’unun 15. Maddesi İle 2547 Sayılı Kanun’unun Geçici 78. Maddesinden Yararlanmak İçin Başvuru Yapanların Durumları için tıklayınız. 18 Eylül 2018 tarihine kadar Enstitümüze Af başvurusu yapanların durumu Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra sayfamızda yayımlanacaktır.

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Özel Öğrencilik Başvuru Sonuçları Açıklanan Programlar

by Emine Ünalan

Özel Öğrencilik Başvuru Sonuçları Açıklanan Programlar için tıklayınız. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Özel Öğrenci Olarak kabul edilen dersler için Özel Öğrenciler için Ders Kayıt Formu adresinden Öğrenci Ders Kayıt Formu çıktısı doldurulup, ilgili Anabilim Dalı/Bilim Dalı Başkanına onaylatılarak ders ücretinin yatırıldığına dair dekontla birlikte en geç 05.11.2018 tarihine kadar Enstitü Öğrenci İşleri Bürosuna teslim […]

Çukurova Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi hakkında

by Emine Ünalan

Çukurova Üniversitesi mezunları ile iletişimin güçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında “Çukurova Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi”nin aktif olarak kullanıma açıldığı bildirilmiştir. Mezunlarla etkili iletişim kurulabilmesi için Üniversitemizde çalışan Çukurova Üniversitesi mezunları https://mezun.cu.edu.tr/ linkinden bu sisteme kayıt olabileceklerdir.

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme/Ders Seçme/Ekleme/Bırakma İşlemleri 15.10.2018-21.10.2018 Tarihleri Arasında Yapılacaktır.

by Emine Ünalan

10.10.2018 tarihinde Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından gelen e-posta doğrultusunda; 2018-2019 Güz Dönemi Ekle Bırak İşlemleri’ne ilişkin tarihler; Ekle-Bırak Ders Seçme İşlemleri 15.10.2018 09:00 – 21.10.2018 23:59 Ekle-Bırak Danışman Ders Onay İşlemleri 15.10.2018 09:00 – 22.10.2018 23:59 Ekle-Bırak Anabilim Dalı Başkanı Onay İşlemleri 23.10.2018 00:00 – 23.10.2018 23:59 olarak güncellenmiştir. Belirtilen tarih aralığıklarında ders […]

ERASMUS Programı Kapsamında Giden Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri hk.

by Emine Ünalan

Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 11.10.2018 tarih ve 14267719-302.02.01[302.02]-E.68880 sayılı yazısı ile bildirilen, ERASMUS programı kapsamında yurtdışına gidecek öğrencilerin bilgilerinin, AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü tarafından eğitim-öğretim yılı başlangıcında Öğrenci Bilgi Sistemi’nde (OBS) tanımlanması sonrası ilgili öğrencilerin kayıtları Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) “Erasmus Giden (Aktif Öğrenci)” olarak yansıyacaktır. Bu kapsamda söz konusu öğrencilerin iki üniversitede […]

Web of Science Kullancı Eğitimi ve Eğitim Kaydı hk.

by Emine Ünalan

Üniversitemiz akademik performans gösterge araçlarından biri olan Web of Science bibliyometrik verilerle birlikte araştırmaya, izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan makale özü ve atıf veritabanıdır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve yayınevi temsilcisinin vereceği “Web of Science Kullancı Eğitimi” 12.10.2018 tarihi 14.00-16.00 saatleri arasında Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi “Bayer Salonu’nda gerçekleştirilecektir. […]