1. Doktora Kayıt Yenileme Talep Formu
 2. Doktora Ders Kayıt Formu
 3. Doktora Seminer Seçme Formu
 4. Öğrenci Belgesi/Not Döküm Belgesi/Yabancı Uyruklu Emniyet Belgesi Talep Formu
 5. Doktora Tez Danışmanı Atanması Talep Formu
 6. Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu
 7. Doktora Yeterlik (Yazılı-Sözlü) Sınav Tutanağı
 8. Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı
 9. Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Toplantı Tutanağı
 10. Doktora Tez Jürisi Önerisi Formu
 11. Doktora Jüri Üyeleri Tez Teslim Tutanağı
 12. Jüri Üyesi Tez İnceleme ve Değerlendirme Raporu Formu
 13. Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı
 14. Doktora Tezi (Spiral Ciltli Kopya) Teslim Formu
 15. Doktora Tez Teslim Formu
 16.  Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tez Paylaşımı İzin Formu
 17. Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Türkiye Mezunları Bilgi Formu
 18. Düzeltilmiş Tezin ve İntihal Raporunun Jüri Üyelerine Teslim Tutanağı
 19. Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığna Dair Form