Genel Kategorisi Arşivi

Toplam 3 Kayıt

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Gün ve Saatleri

by Emine Ünalan

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı Spor Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans ve Doktora Programı-Eğitim Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Yüksek Lisans ve Doktora Programı-Eğitim Felsefesi Tezli Yüksek […]

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı II. (Bahar) Yarıyılı Lisansüstü Programları Ders Gün ve Saatleri

by Ahmet Yenertürk

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Eğitim Programları Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı İlköğretim Anabilim Dalı Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Özel Eğitim Anabilim Dalı Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı