Duyurular Kategorisi Arşivi

Gösterilen Kayıt : 110 Toplam Kayıt : 178

Kaydı Silinen Lisansüstü Öğrenciler hk.

by Emine Ünalan

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 45/c maddesi uyarınca kaydı silinen öğrencilerin, bağlı bulundukları Enstitü Müdürlüklerine mazeret beyanlarını da içeren bir dilekçeyle şahsen başvuruda bulunmaları ve en son yapılan kayıt işleminden sonraki tüm dönemler için harç borçlarını ödemeleri koşulu ile Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 55. maddesi uyarınca kayıtlarının aktif hale getirilmesinin uygun olduğu hakkında alınan […]

TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TESEP 2018 Başvuruları Hakkında

by Emine Ünalan

018 yılı TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı kapsamında TÜBA-GEBİP Ödülleri ile TÜBA Bilimsel Telif Eser Ödülleri Programı kapsamında TÜBA-TESEP Ödülleri verileceğine ilişkin Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı’nın yazısı için tıklayınız.

Başarı Burs Programı hk.

by Emine Ünalan

Enstitümüzde öğrenim gören ve aranılan şartları taşıyan belirli sayıda uluslararası öğrenciye burs verilmesine yönelik olarak Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülen “Başarı Burs Programı”nın başvuru sürecinin 19 Ekim 2017 itibariyle başladığı ve bahse konu programın ekli duyuru metni “www.turkiyeburslari.gov.tr” adresinde yayınlandığı hakkında ilgili Başkanlıktan alınan yazı için tıklayınız.

Oguz Tansel 2018 Halkbilim Ödülüne Başvurular Başladı

by Emine Ünalan

Oguz Tansel 2018 Halkbilim Ödülüne başvurular başladı.Ödül 2018 yılında Halkbilim alanında bir inceleme, araştırma yapıtına verilecektir. Ödüle master veya doktora  tez çalışmalarıyla başvurulabilir. Ödüle son başvuru tarihi 31.01.2018’dir. Odul tutari 2.000 TL olarak belirlenmistir. Ayrintili Bilgi  www.oguztansel.org [1] sitesindedir.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Özel Öğrencilik Başvuru Sonuçları

by Emine Ünalan

Özel Öğrencilik Başvuru Sonuçları için tıklayınız. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Özel Öğrenci Olarak kabul edilen dersler için Özel Öğrenciler için Ders Kayıt Formu adresinden Öğrenci Ders Kayıt Formu çıktısı doldurulup, ilgili Anabilim Dalı/Bilim Dalı Başkanına onaylatılarak ders ücretinin yatırıldığına dair dekontla birlikte en geç 18.10.2017 tarihine kadar Enstitü Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir. […]

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Ders Gün ve Saatleri

by Emine Ünalan

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı Spor Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans ve Doktora Programı-Eğitim Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Yüksek Lisans ve Doktora Programı-Eğitim Felsefesi Tezli Yüksek […]

KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

by Emine Ünalan

Kayıt Yenileme İşlemini iki kez yerine getirmeyerek kaydı silinen öğrenciler öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde  en geç 24 Eylül 2017 tarihine kadar Enstitü Öğrenci İşleri Bürosuna başvurabilirler.