Bilgi Edinme
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu sorumlusu: Emel SÜKÜN

İletişim için e-posta: ebens@education.ankara.edu.tr
Tel: (0 312) 362 99 06/5324
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hakkında gerekli açıklamalar ve ilgili başvuru formlarına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
http://www.ankara.edu.tr/bilgi-edinme/