Ahmet Yenertürk

Gösterilen Kayıt : 110 Toplam Kayıt : 137

İnteraktif Kayıt Sürecininde Ders Seçimi Yapan Ancak Ders Kaydı Danışmanı Tarafından Reddedilen ile Ders Kaydını Danışman Onayına Göndermediği İçin Ders Kaydı Tamamlanmayan Öğrenciler İçin

by Ahmet Yenertürk

Rektörlüğümüz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alına yazı gereğince; İnteraktif kayıt sürecinde ders seçimi yapan ancak ders kaydı red edilenler ile ders kaydını danışman onayına göndermediği için ders kaydı tamamlanmayan öğrencilerin ders kayıtlarını tamamlayabilmeleri için; Öğrenciler için 19 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 09:00-23:59 arası, Danışmanlar için 19-20 Ekim 2016 tarihleri 09:00-23:59 arası, Anabilim Dalı Başkanları […]

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı GüzYarıyılı Özel Öğrencilik Sonuçları Hakkında

by Ahmet Yenertürk

Özel Öğrencilik Başvuru Sonuçları için tıklayınız. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Özel Öğrenci Olarak kabul edilen dersler için (http://egitim.ankara.edu.tr/ozel-ogrenciler/) adresinden  Öğrenci Ders Kayıt Formu çıktısı doldurulup, ilgili Anabilim Dalı Başkanına onaylıtarak ders ücretinin yatırıldığına dair dekontla birlikte  en geç 04.11.2016 tarihine kadar Enstitü Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir. Süre içinde istenilen belgeler teslim edilmediği […]

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı I. (Güz) Yarıyılı Lisansüstü Programları Ders Gün ve Saatleri

by Ahmet Yenertürk

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Eğitim Programları Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı İlköğretim Anabilim Dalı Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Özel Eğitim Anabilim Dalı Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı

Fulbright Akademik Araştırma Bursu Hakkında

by Ahmet Yenertürk

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından Rektörlüğümüze bildirildiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri’nde alanı ile ilgili araştırma yapmak isteyen ve doktora derecesini son5 yıldan daha önce almış akademisyenlere yönelik bir Fulbright Akademik Araştırma Bursu verilecektir. Bursun son başvuru tarihi 27 Ekim 2016’dır. Burs ile ilgili tüm bilgi adresinde http://fulbright.org.tr/burslarimiz-ve-hizmetlerimiz/# bulunmaktadır.