Enstitümüzde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Güz döneminde Enstitümüz birimlerinde çalıştırılacak Kısmi Zamanlı Öğrenci sayıları ve işin niteliği ilanımız ekinde sunulmuştur. Öğrenciler ayda  en fazla 36 saat çalışacaktır. Öğrencilerimizin 16-30 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar kadar SKS internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Yapacak Öğrencilerde Aranacak Şartlar

 1-  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarını haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:

a) Lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,

b)Disiplin cezası almamış olmak,

c)Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

ç)  Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

d)Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

e)Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

f)Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

g) Başvurularda öncelik Tezli Yüksek Lisans,Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerimizin olacaktır.

h) Kontenjan 3 ( Üç) öğrenci ile sınırlıdır.

2-  Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

.

Başvuru linki: http://sks.ankara.edu.tr/