2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Programları

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇME/EKLEME/BIRAKMA İŞLEMLERİ

Öğrencilerin Ders Seçme işlemleri :09.09.2019 09:00 – 15.09.2019 23:59
Danışman Onayı :09.09.2019 09:00 – 16.09.2019 23:59
Anabilim Dalı Başkanı Onayı  :17.09.2019 09:00 – 17.09.2019 23:59
Öğrencilerin Ders Ekle/Bırak İşlemleri :23.09.2019 09:00 – 29.09.2019 23:59
Ders Ekle/Bırak Danışman Onayı :23.09.2019 09:00 – 30.09.2019 23:59
Ders Ekle/Bırak Anabilim Dalı Başkanı Onayı :01.10.2019 09:00 – 01.10.2019 23:59

 

KATKI PAYI HAKKINDA:

  • 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3584 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı ve bu karar gereğince Örgün Öğretim programlarında lisansüstü eğitimine devam eden ve lisansüstü öğrenim süresini aşmayan öğrenciler katkı payı ücreti yatırmayacaklardır.

  • Enstitümüz İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler

Kendi hesabına öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler

Lisansüstü eğitimini yasal program süreleri içinde tamamlayamayan (Yüksek Lisans 4 yarıyıl, Doktora 8 yarıyıl) öğrenciler

YÖKSİS’te başka bir yükseköğretim programına kayıtlı olduğu tespit edilen öğrenciler katkı payı ücreti yatıracaklardır.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti İşlemleri Hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Katkı Payı Ücretleri Ders Seçme Tarih Aralığında VAKIFBANK şubelerine doğrudan başvurarak banka hesap numarası bildirilmeden yalnızca öğrenci numarası ile ATS (Aboneli Tahsilat Sistemi) ile ödeme yapacaklardır. EFT/Havale veya Vakıfbank İnternet Şubelerinden yapılan ödemeler kesinlikle kabul edilmemektedir. Ders kaydı yapmadan bankada herhangi bir borç gözükmeyecektir.

 

  • Öğrenci katkı payı işlemlerine yönelik düzenlemeler Rektörlük Öğrenci İşleri tarafından yapılmaktadır. Bankaya gittiğinizde oluşan sorunlar için Rektörlük Öğrenci İşleri Katkı Payı İşlemleri birimine başvurunuz.

(Tel: 21413 50-64/6153-6155)

 

ÖNEMLİ BİLGİ :

  • Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin “Programlar, Sınavlar ve Değerlendirme” başlıklı 40/3 maddesinde geçen “Araştırma Yöntemleri” dersi zorunlu derstir, bu ders alınmadığı takdirde mezun olunamaz.
  • Hangi derslerin seçilmesi ve dönem içinde kaç ders alınması hakkında öğrenim gördüğünüz ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’na başvurarak bilgi alabilirsiniz.
  • Enstitümüz öğrencisi olup diğer Yükseköğretim Kurumlarından (Enstitümüzde açılan tüm lisansüstü program dersleri dışında)  ders almak isteyen öğrenciler, doğrudan Enstitümüze  dilekçe ile başvuru yapacaktır.
  • RAPOR-ÇIKTI alma işlemi mutlaka danışman onayından sonra gerçekleştirilir. Danışman onayı yapılmayan girdiler, sistem tarafından tanınmamaktadır. Danışman onayı tamamlandıktan sonra sistemden alınacak Kayıt Onay Raporunu, Danışman ve Anabilim Dalı Başkanına imzalatarak (katkı payı ödemekle yükümlü öğrenciler için banka dekontlarının bir örneğini) 07 Ekim 2019 tarihine kadar Enstitümüz Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.

 

2014-2015 GÜZ YARIYILINDAN ÖNCE KAYDOLAN ÖĞRENCİLER İÇİN

Sistem linki : https://oibs-egitim.ankara.edu.tr/

OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) Kullanıcı Kılavuzu

OİBS (Eski sistem)’e kayıtlı öğrenciler:

1-Tez aşamasında olmakla birlikte Tez Danışmanı henüz atanmamış  öğrencilerin, şifreleriyle sisteme giriş yaparak öğrenim gördükleri ilgili Anabilim Dalı Başkanı’nın Uzmanlık Alan Dersi’ni seçmeleri ve onaya gönderdikten sonra, Katkı Payı Bedeli’ni Vakıfbank’a yatırarak ders kayıtlarını danışman onayına göndermeleri,  Anabilim Dallarınca onaylanması gerekmektedir.

2-Tez danışmanı belirlenmiş ve tez aşamasında bulunan öğrencilerin, şifreleriyle sisteme giriş yaparak Tez danışmanına ait Uzmanlık Alan Dersi’ni seçmeleri ve onaya gönderdikten sonra Katkı Payı Bedeli’ni Vakıfbank’a yatırarak ders kayıtlarını danışman onayına göndermeleri,  Anabilim Dallarınca onaylanması gerekmektedir.

 

OBS (YENİ SİSTEM)’E 2014-2015 GÜZ YARIYILINDA VE SONRASINDA KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN

Sistem linki : https://obs.ankara.edu.tr/Account/Login

OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) Kullanıcı Kılavuzu  adresinden ulaşabilirsiniz.

1- Ders aşamasında bulunan ve Tez danışmanı da belirlenmiş olan öğrencilerin, şifreleriyle sisteme girerek Ders + Uzmanlık Alan Dersi seçimlerini  yapmaları ve danışman onayına göndermeleri,  Anabilim Dallarınca onaylanması gerekmektedir.

2- Tez danışmanı belirlenmiş ve tez aşamasında bulunan öğrencilerin, şifreleriyle sisteme giriş yaparak Tez danışmanına ait Tez Çalışması + Uzmanlık Alan Dersi’ni seçmeleri ve  onaya gönderdikten sonra Normal Öğrenim Süresini Aşan Öğrenciler İçin Geçerli Olan  Katkı Payı Bedeli’ni Vakıfbank’a yatırarak ders kayıtlarını  danışman onayına göndermeleri,  Anabilim Dallarınca onaylanması gerekmektedir.

4- Tez aşamasında olmakla birlikte Tez danışmanı henüz atanmamış öğrencilerin, şifreleriyle sisteme giriş yaparak Anabilim Dalı Başkanı’nın Tez Çalışması + Uzmanlık Alan Dersi’ni seçmeleri ve onaya gönderdikten sonra, Normal Öğrenim Süresini Aşan Öğrenciler İçin Geçerli Olan  Katkı Payı Bedeli’ni Vakıfbank’a yatırarak ders kayıtlarını  danışman onayına göndermeleri,  Anabilim Dallarınca onaylanması gerekmektedir.

5-Derslerini ve seminerini tamamlamış Doktora öğrencileri, öğrenim görecekleri dönemde başvuruda bulunup Yeterlik sınavına girmek istemeleri durumunda Yeterlik Çalışması dersini de seçmek zorundadırlar.  Ders Kayıtlarını danışman onayına göndermeleri,  Anabilim Dallarınca onaylanması gerekmektedir.

6-Tezsiz II. Öğretim  programlarında öğrenim gören öğrencilerinden,

Ders yükümlülüğü olan öğrencilerin, derslerini seçip onaya gönderdikten sonra Katkı Payı Bedeli’ni Vakıfbank’a (TR84 0001 5001 5800 7307 8890 93 numaralı hesaba) yatırarak ders kayıtlarını  danışman onayına göndermeleri,  Anabilim Dallarınca onaylanması gerekmektedir.