İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile hukukçuların yanı sıra hukukçu olmayan adayların da başvurabileceği Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci
kabul edileceği hakkında ilgili Üniversite Rektörlüğü’nden alınan yazı için tıklayınız.