Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı

Spor Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans ve Doktora Programı-Eğitim Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Yüksek Lisans ve Doktora Programı-Eğitim Felsefesi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı -Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı-Ölçme ve Değerlendirme Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı-Eğitimde Program Geliştirme Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı-Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı-Eğitim Yönetimi ve Teftişi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı-Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı-Yetişkin Eğitimi Tezli Yüksek Lisans ,Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Eğitim Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Eğitim Sosyolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

Güzel Sanatlar Eğitimi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Yaratıcı Drama Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

Yaratıcı Drama Eğitimi 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Özel Eğitim Anabilim Dalı

Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Temel Eğitim Anabilim Dalı

Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Disiplinlerarası Müze Eğitimi Anabilim Dalı

Müze Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Disiplinlerarası Engelliler İçin Beden Eğitimi Anabilim Dalı
Engelliler İçin Beden Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı