Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 12/11/2018 tarih ve 509/4403 sayılı  kararı ile “Ankara Üniversitesi Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi” kabul edilmiştir. Ankara Üniversitesi Uzmanlık Alan Yönergesi için tıklayınız.