Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Canik Belediyesi iş birliği ile 25-27 Ekim 2018 tarihleri
arasında gerçekleştirilecek olan “20.Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi” ile
“2018 Yılı Empati Ödülleri” hakkında adı geçen Kongre Başkanlığından alınan 30/05/2018 tarih ve
14 sayılı yazının bir örneği için tıklayınız.