Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız tarafından düzenlenen ve yayınevi
temsilcisi tarafından verilecek olan “Peter Lang” yayınevine ait dergi ve kitaplarda yayın yapmayı
destekleme, kurumumuzun yayın çıktılarını artırmada faydalı olabilecek makale yazmaktan
basımına kadar geçen süreçte ihtiyaç duyulan bilgilerin kazandırılmasına yönelik 05.06.2018 tarihi
14.00-15.30 saatleri arasında Üniversitemiz “Eczacılık Fakültesi Bayer Salonu’nda” yazar çalıştayı
gerçekleştirilecektir.