Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının 08.08.2017 tarih ve 79 sayılı
Yönetim Kurulu kararı ile güncellenen “Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığının Öğrenci Etkinlikleri İçin Sağlayacağı Destekler İçin İlkeler” için tıklayınız.