Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) sınavının 13 Ocak 2018 tarihinde yapılacağı ve başvuru
tarihlerinin 4 Aralık 2017-29 Aralık 2017 olarak belirlendiği hakkında Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’ndan alınan 28/11/2017 tarih ve 95916564-720-E.81898 sayılı yazısı için tıklayınız ve eki için tıklayınız.