Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı
Spor Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Temel Eğitim Anabilim Dalı
Özel Eğitim Anabilim Dalı